Psikiyatrist
Doç. Dr.

Doğan Yeşilbursa

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

YAYINLAR:

Konsultasyon - Bağlantı Psikiyatrisi 
S. Taptık, D.Yeşilbursa 
Düşünen Adam, Aralık 1988, Cilt: 2 (4): 290-291             

Üç Olgu Nedeniyle Paralizi Jeneral 
N.Uygur, N.Alpay, M.Yaman,  D.Yeşilbursa, M.Erçağ 
Düşünen Adam, Kasım 1989, Cilt: 3(1): 39-40    

Tardif Distoni, Prevalans ve Risk Faktörleri 
E.Kayatekin, D.Yeşilbursa, E.Abay, C.İlnem, F.Maner, K.Kamberyan, S.Baybaş 
Nöro-Psikiyatri Arşivi / 1-4, 1989: 53-60    

Alkol Kullanımı ve Kognitif Bozukluklar 
N.Uygur, M.Yaman, M.Köroğlu, D.Yeşilbursa, D.Çakmak 
Düşünen Adam, Mayıs 1990, Cilt: 3(2): 59-64    

Lise Öğrencilerinde Anoreksiya Nervoza - Bulimiya Nervoza 
D.Yeşilbursa, H. İmre, S. Türkcan, N. Uygur 
Nöropsikiyatri Arşivi 1992: 29 (3) 138-144    

B Kümesi Kişilik Bozukluklarında Kendini Yaralamanın Özellikleri 
N. Tarlacı, D. Yeşilbursa, A. S. Türkcan, Ö. Saatçioğlu, M. Yaman 
Türk Psikiyatri Dergisi, Bahar 1997, Cilt : 8(1): 29-35    

Topluma Karşı ve Sınır Kişilik Bozukluğu Olgularının Kendine Zarar Verici Davranış Açısından Kıyaslanması 
N. Tarlacı, S.Türkcan, D.Yeşilbursa, Ö.Saatçioğlu, M. Yaman 
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997, Cilt: 34, Sayı 4,       

Adli Psikiyatri ve Kurumdışı İzleme   
S.Türkcan, D.Yeşilbursa, Ö.Saatçioğlu, L.Alpkan, N.Uygur 
Düşünen Adam, 1997, Cilt: 10(2): 39-43    

Uzun Süre Hastanede Yatan Adli Psikiyatrik Olgularda Cinsellik                  
D.Yeşilbursa, Ö. Saatçioğlu, S. Türkcan, H. Soysal, N. Uygur 
Düşünen Adam, 1997, Cilt: 10(2): 35-38    

Tutuklularda ve Hükümlülerde Depresyon: Geriye Dönük bir Çalışma 
Ö. Saatçioğlu, S. Türkcan, D.Yeşilbursa, M. Işıklı, N. Uygur 
Türk Psikiyatri Dergisi, Yaz 1997, Cilt: 8(2):125-130   

Adli Psikiyatrik Değerlendirme ve Bilirkişilik 
D.Yeşilbursa 
Adli Psikiyatri Günleri (7-8 Mart’97),  Türk Nöropsikiyatri Derneği Yayını,  İstanbul, 1997, 12-22.    

Zorunlu klinik tedavi sonrası yineleyici suç işleyen adli psikiyatri olgularının tanı ve suç niteliği açısından değerlendirilmesi  
F. Öncü, H. Soysal, N. Uygur, F. Özdemir, S. Türkcan, D. Yeşilbursa, G. Alataş  
Düşünen Adam   2002; 15(3):132-148    

Yargılama Sürecinde Adli Psikiyatrik Değerlendirme 
D. Yeşilbursa 
3P Dergisi Adli Psikiyatri Özel Sayısı, Haziran 2002, Cilt: 10 (Ek sayı: 2), s: 5-10      

Tek Antipsikotik ve Çoklu Antipsikotik Alan Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve İlişkili Etmenler 
F.Öncü, T.T.Acuner, F. Atalar, S. Türkcan, D. Yeşilbursa, N. Uygur  3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul  
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009, Sayı: 19(Ek 1), s:  292-295    

Tedaviye Dirençli olan ve Olmayan şizofreni hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve Leptin reseptörü Geni Gln223arg Polimorfizmi ile İlişkisi
F.Öncü, F. Atalar, T.T.Acuner, S. Türkcan, D. Yeşilbursa, N. Uygur 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul 
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009, Sayı: 19(Ek 1), s: 295-298    

Olgu sunumu
3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul 
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009, Sayı: 19(Ek 1)       

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Şizofrenide İçgörüye Etkisi
F. Algın, F. Öncü, S. Türkcan, D.Yeşilbursa
RCHP 3:1-2 2009, s: 31-38    

Şizofreni Hastalarında Somatizasyonun Psikodinamik Anlamının Değerlendirilmesi  
E.M. Özen, D. Yeşilbursa, A. Belene, A.S.Türkcan, E. Yurt 
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009, Cilt: 46, Sayı 3, s: 110-114      

Fetişizm ve Kleptomani: Bir Adli Psikiyatri Olgu Bildirimi
F. Öncü, S. Türkcan, Ö. Canbek, D.Yeşilbursa, N. Uygur
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009, Cilt: 46, Sayı 3, s: 125-128     

Somatizasyonda Kültürel ve Sosyolojik Faktörler
E.M. Özen Şahin, A.S. Türkcan, A. Belene, D. Yeşilbursa, E. Yurt  
Yeni Symposium, 2009, Cilt:47, Sayı: 4, s:187-193       

Effects of Psychosocial Rehabilitation on Insight, Depression and Psychotic Symptoms in Patients with Schizophrenia:A controlled study in Turkey  
B. S. Danişmant, S.Yıldız, H. Soysal, D. Yeşilbursa, A. Yazıcı  

62nd Institute on Psychiatric Services,Leadership in Discovery and Service: 21st Century Psychiatry, Boston, 2010    


Two four-marker haplotypes on 7q36.1 region indicate that the potassium channel gene HERG1 (KCNH2, Kv11.1) is related to schizophrenia: a case control study
F. Atalar, T. Acuner, N. Cine, F. Oncu, D. Yesilbursa, U. Ozbek, S.Turkcan
Behavioral and Brain Functions 2010, 6:27


Expression of obesity related genes and leptin serum levels are decreased in turkish schizophrenia patients, case-control study
G. Akan, O. Ozgen, A. Colak, S. Acar, F. Oncu, D. Yesilbursa, S. Turkcan, F. Atalar
European Psychiatry 2013, Volume 28, 1


Association study of the dio2 gene as a susceptibility candidate for schizophrenia in the turkish population; a case-control study
A. Colak, G. Akan, F. Oncu, H. Yanbay, S. Acar, D. Yesilbursa, S. Turkcan, F. Atalar European Psychiatry 2013, Volume 28, 1

Psikiyatri Hekimi ve İntihar Davranışına Yasal Yaklaşım

D. Yeşilbursa
Psikiyatride Güncel, 2017, Cilt: 7, Sayı 1, s: 46-52 


Adli Yönü ile Zor Bipolar Hastalar: Medeni Yasadan Ceza Yasasına Adli Süreçler
D. Yeşilbursa, D. Güneş 
Psikiyatride Güncel, 2017, Cilt: 7, Sayı 3, s: 221-232      


MONOGRAF    

MSS ve Diğer Sistemler
Editörler: T. Oral, D. Yeşilbursa
Okuyanus Yayın, İstanbul 2000       


KİTAP BÖLÜMLERİ    

İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Adli Yönü (D. Yeşilbursa)
İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları Sağaltım Kılavuzu (ed. S. Vahip, O. Yazıcı)
Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Tuna Matbaacılık, Ankara, 2003, s: 179-183    

Şizofrenide Adli Sorunlara Nasıl Yaklaşılmalıdır? (D. Yeşilbursa)
Neden Nasıl Şizofreni (ed. S. Candansayar)
Peday, Şen Matbaa, Ankara, 2005, s: 281-306    

Yargılama Süreçlerinde Bilirkişilik ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme (D. Yeşilbursa)
Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu (ed. M. Sercan)
Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2007, s: 16-32    

Adli Psikiyatri (S. Türkcan, D. Yeşilbursa)
Psikiyatri Temel Kitabı 2. Baskı (ed. E. Köroğlu, C. Güleç)
HYB, Ankara, 2006    

Adli Psikiyatri (H. Soysal, D. Yeşilbursa)
Psikiyatri Ders Kitabı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2009, s: 395-407  


Bilirkişilik ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme (D. Yeşilbursa)
Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu - Güncellenmiş 3. Baskı (ed. Niyazi Uygur) 
Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2018, s: 20-32