İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1984 yılında bitirdikten sonra Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetini yapmıştır. 1986 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine başlamış, 1990 yılında “Lise Öğrencilerinde Anoreksiya Nervoza-Bulimiya Nervoza Sıklığı ve Beden İmgesi Değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile psikiyatri uzmanı olmuş, 1991-1994 yılları arasında İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü'nde Adli Tıp Bilimleri Doktora Programına katılmış, 1998 yılında klinik şef yardımcısı olmuş, aynı yıl psikiyatri doçenti unvanı almaya hak kazanmış, 2006-2009 yılları arasında klinik şef vekili olarak çalışmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde toplam 23 yıllık çalışması sonrası 2009 yılında resmi görevinden ayrılmış olup, bu tarihten sonra çalışmalarını serbest hekim olarak sürdürmektedir.

2000-2004 yılları arasında iki dönem Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu'nda, 2007-2011 yılları arasında iki dönem Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Merkez Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştır.

  2009-2011 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2011-2016 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Merkez Onur Kurulu'nda yer almıştır.
 
TPD'nin Adli Psikiyatri, Duygudurum Bozuklukları, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Çalışma Birimlerinin üyesidir.

​ ​ Çok sayıda kongre bildirisi ve makalesi, bir monograf serisi editörlüğü ve altı kitap bölümü bulunmaktadır. ​
Psikiyatrist
Doç. Dr.

Doğan Yeşilbursa

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı